Algemene voorwaarden van Beaded, geldig vanaf maart 2019.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk producten van Beaded. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres:

Beaded

De Kwakel 36

1241LD Kortenhoef

Nederland

 

E-mailadres: bybeaded@gmail.com

KvK-nummer: 74064975

Btw-identificatienummer: NL240811562B01

 

3. Levering

3.1 Er wordt geleverd, zolang de voorraad strekt.

3.2 Bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

5. Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen gelden slechts bij benadering. Deze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

6. Herroepingsrecht

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht (een deel van) de producten binnen 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de producten niet heeft teruggestuurd, dan is de koop een feit. De producten die worden teruggestuurd moeten in originele staat zijn en mogen dus niet gedragen zijn (slechts gepast). Indien dit wel het geval is, wordt de retournering geannuleerd. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het risico dat dit tijdens het retourneren kan worden kwijtgeraakt ligt bij de afnemer en niet bij Beaded. Als de afnemer er zeker(der) van wil zijn dat de bestelling goed terugkomt bij Beaded, dient het te worden verstuurd met track and trace.

 

7. Garantie

7.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk te controleren. Mocht de bestelling verkeerd of incompleet zijn, dan dient de afnemer dit schriftelijk te melden aan Beaded binnen een termijn van 14 dagen. Deze goederen moeten in originele verpakking worden teruggezonden. Daarna wordt gecontroleerd of dit klopt en wordt er een passende oplossing gezocht. 

7.2 Bij klachten is het aan Beaded om te beoordelen of hier op in wordt gegaan. Als de klacht terecht is krijgt de afnemer het betaalde bedrag teruggestort op zijn/haar rekening binnen 14 dagen.

7.3 Beaded is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid. Hoe met de materialen moet worden omgegaan, staat bij veelgestelde vragen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Beaded heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen te annuleren of niet te accepteren. 

 

9. Overmacht

9.1 Beaded is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

9.2 Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak/omstandigheid verstaan; vertraging of wijzigingen door de leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mail verkeer, vervoersmoeilijkheden of ziekte.

9.3 Beaded heeft in het geval van overmacht het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Beaded schadevergoeding of boete te behalen.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Beaded neemt niet de verantwoordelijk op zich als het pakket kwijtraakt voordat het is geleverd bij de afnemer. Post zonder track and trace code is namelijk niet te volgen in het systeem van PostNL. Dit betekent dat er niet achterhaald kan worden wat er met de post is gebeurd. Dit is niet de fout van Beaded en daarom zijn wij hier niet aansprakelijk voor. Had je (meer) zekerheid willen hebben, dan was er de mogelijkheid geweest om bij het afrekenen voor de optie track and trace te kiezen (in plaats van brievenbuspost). Bij het kwijtraken van een product met track and trace van de PostNL, helpen zij je namelijk wel verder bij hun klantenservice.